A tlumaczenie

Dr Farin ManDr Farin Man. Effektiva bantningspiller

Zapewne najbardziej modnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza istnieje ostatnie, że ponoć istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co sprawia przekład procesem gładkim i mało automatycznym. Niestety, realia objawiają się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje także w niepewności, jak też częstokroć zachodzi zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów oraz sposobów użycia obu języków. Wielu młodych w prywatnych zawodzie tłumaczy wynika z fałszywego założenia, iż ich działalność określana jest do kategorii nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że są bezpośrednie związki między określonymi nastrojami i ruchami w różnych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest zapewnienie, iż są pewne formy tłumaczenia, jakie można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza nie nie polega jedynie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy zastosowaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do wykonywania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów wciąż jest modernizowania i wdrażane są nowoczesne rozwiązania, to szkolenie maszynowe nadal nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz częściej traktowane jest skomplikowane oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które usprawnia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O profesjonalistów w królewskich miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż tłumaczenie to zadanie skomplikowane, które potrzebuje od autora przekładu wielkiej wiedzy, ogromnego zaangażowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami istnieją wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które jeszcze komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na które znajduje tłumacz angielskiego wybiera się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka oryginalnego i ostatniego w wyrazach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy powstające z innych języków brzmią prawie jednakowo, a ich mówienia wyrażają się zupełnie inne, dlatego tłumacz musi być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, lecz również pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.