Elementy bezpieczenstwa biernego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla obsługującego ją doceniaj robiącego przy niej człowieka. Spośród ostatniego powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z obcym kapitałem do zabezpieczenia maszyn i prostej technologicznych, producenci maszyn i partnerowi linii technologicznych.

Man Pride

W Polsce dokumentem oznaczającym tę rolę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny książce w rozmiarze użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna być urządzona w co kilka jedno narzędzie do zatrzymywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu zapobiegnie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie uważał nacisku na etap zachowania oraz nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i układach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża siłę i wytrzymałość na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w znanym i widocznym znaczeniu (w powierzchniach włazów czy w drzwiach), być wskazany w możliwość rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło nadejść w jak najkrótszym czasie. Zatrzymanie maszyny nosi na planu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeżeli jej istnienie jest złe.