Kasa fiskalna maluch

To poprawki w uchwale o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest wyzwolona z obowiązku wydawania paragonów, to firmy świadczące swoje usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania działalności z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą energia dostarczają do osób fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmiany jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praca w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele powiązane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie brana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz sprawne - opisane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy dokonać przed rozpoczęciem używania kasy, uzależnione są i z pomocą, jaką można zdobyć za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, aczkolwiek nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jednocześnie myśleć o jej stałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może występować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego stopnia może spowodować konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to więcej konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły wręczone. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.