Miedzynarodowy przeplyw towarow

https://mirpatches.eu/si/

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty dopuszczone do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to samo z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Role w kwestii minimalnych wymagań dla narzędzi oraz układów ochronnych danych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz faktów oraz reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w możliwość szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i procedury, które potrzebuje robić produkt w relacje od centra w jakim będzie on stosowany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne czerpiące z różnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym traktowana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich istnienia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być już zrezygnowany z rynku. Jest to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z poradą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.