Pyly ergonomia

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są najogromniejsze prawdopodobieństwo dla zdrowia tworzących w takim środowisku osób.

FormexplodeFormexplode. Snelle toename van spiermassa

Ze względu na pomysł na stan zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym znaczeniem w tle emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest wydajne zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche oraz mokre. Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to pewien z najprostszych odpylaczy o małych kosztach budów. Zaletą tego rozwiązania jest słaba skuteczność odpylania, a często są wprowadzane w zestawieniu z innymi odpylaczami. Bardzo silną skutecznością działania charakteryzują się odpylacze filtracyjne. Brane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z wybranych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w projektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na produkt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania wymagają istnieć zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony jest od gałęzi przemysłu oraz z pewnego zagrożenia.