Rodzaje gasnic oznaczenia

Pożary, które ponoszą w osobnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę stosuje się w mieszkaniach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny toż istnieć umieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie może istnieć wykorzystana, ze względu na jej bardzo mały ciężar właściwy, co przekłada się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej i jest niemal skuteczne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zdobywa się parę wodną do bezpieczeństwa i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy używa się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w produkcie kontaktu z wodą.

Para wodna zapewne być ponad wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym dużo skuteczne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w obrębie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest znacznie dużo efektywny przy użyciu pary nasyconej, która serwowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.